Få med deg Enova-tilskuddet når du pusser opp! Les mer i Enøkplan+

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Ta kontakt med oss om noe er uklart. Les mer om ordningen og våre nye tilbud på energirådgiver:

10.11.2018

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Trønderlåner oppgraderes til moderne standard

Enøkplan as får stadig henvendelser fra gårdbrukere som ønsker å isolere våningshuset på gården og vil ha råd. Løsningene er ofte et kompromiss mellom bygningsvern, bygningsfysikk, energiøkonomi og tilskuddskriterier. Les mer i Enøkplan+

20.08.2018

 

En av Nordens mest energigjerrige boliger ligger i Midt-Norge, nærmere bestemt på Byåsen i Trondheim.

I Breisynvegen på Byåsen i Trondheim har Torbjørn og Inger Ertzaas oppført i særklasse et av byens best varmeisolerte boliger. Huset ble ferdigstillet høsten 2017 og er på totalt 325 m2 BRA inkludert et romslig garasjeanlegg med masse faciliteter. Etter snart et års prøvetid skamroser familien Ertzaas boligen. Les mer i Enøkplan+

28.06.2018

 

Egenprodusert solenergi på avd. Fosen. Les mer i Enøkplan+

Oppdatert 18 Sept 2018 17.September 2015 ble et «småskala» PV solenergianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 stk IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter og leverer timevis 220V overskuddskraft til nett. Her kan vi løpende følge med bl.a anleggets operative drift, produksjon , ydet effekt og annet. Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med solkraft.

23.04.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Bygningsfysikkdag 2017

For trettende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. "Nullutslippsbygg" og bygningsintegrert solenergi gjør sitt inntog.

11.12.2017

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Etterisolering av eldre mur og teglsteinsbygg kan være utfordrende .

Innvendig etterisolering av mur yttervegger har vært ansett som et risikabelt tiltak som nærmest har blitt frarådet. Men for å oppgradere eldre murvegger der man ønsker å bevare fasadene av estetisk eller kulturhistoriske hensyn, er isolering fra innsiden den eneste løsningen. Hvis de riktige forutsetningene er på plass, kan innvendig etterisolering av murbygninger gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Les mer i Enøkplan+

17.07.2017

 

Stopp luftlekkasjene i gamle trehus

Har du et trekkfult eldre trehus og vurderer rehabilitering og oppmaling? Les mer:

26.06.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Hvor mye koster en tetthetskontroll ?

Dette er et spørsmål vi av og til får. Og svaret er : Det kommer alt an på hva kontrollen innebærer. Les mer:

16.02.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Enova

     Borettslag kan få støtte  til

 • Tilstandsundersøkelse  (minimum 10 boenheter)
 • Ny varmesentral
 • Eksisterende bygg


  Enovatilskuddet

  Støtte til oppgradering av bolig er et tilbud til deg som tenker energi når du skal pusse opp. Enova ønsker å støtte deg som vil strekke deg litt lenger for å oppnå et best mulig resultat.

  Målgruppen er private boligeiere, og tilbudet passer best for deg som bor i enebolig, tomannsbolig eller annet småhus.

  Oppgradering av bygningskroppen
  En oppgradering av bygningskroppen er energitiltak som reduserer varmetapet i boligen betydelig. Enova gir tilskudd for en helhetlig oppgradering av boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 100- og 150 000 kr for slike tiltak avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er. Oppgraderingen skjer i tråd med en energiplan fra en energirådgiver. For å få støtte til «helhetlig oppgradering» må en energirådgiver først energimerke boligen din og utarbeide en detaljert tiltaksplan. Kontakt Enøkplan for nærmere informasjon.


  Energieffektive nybygg

  Enova gir støtte til energieffektive nybygg. Støtten forutsetter at du søker før du setter i gang, det investeres i innovasjon, prosjektet har høye energiambisjoner utover forskriftskrav og har et markedsmessig spredningspotensial.


  Energirådgiver
  En energirådgiver energimerker boligen din og lager en plan med energisparende tiltak, tilpasset din bolig. Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få mellom 5.000 og 7.500 kr når du har gjennomført energirådgivning. Med en tiltaksplan fra en energirådgiver, har du et godt grunnlag for å kunne planlegge energismarte tiltak. Med en energiplan har du også et grunnlag for å kunne søke støtte til en helhetlig oppgradering av boligen din.


  Luft-vann varmepumpe
  En luft til vann-varmepumpe henter varme fra luften ute. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 10.000 og 20.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.


  Væske-vann varmepumpe

  En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell, jord eller sjøvann. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 20.000 og 30.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.


  Avtrekksvarmepumpe
  En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varme fra avtrekksluften i boligen din. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 10.000 og 20.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en ventilasjonspumpe med andre energitiltak.  Fjerning av oljekjel og tank
  Erstatter du en oljekjel med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, kan du få tilbake penger for fjerning av oljekjel og tank. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr, i tillegg til det du får for investeringen i den fornybare varmekilden.  Fjerning av oljekamin og tank
  Erstatter du en oljekamin med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, kan du nå få tilbake penger for å fjerne kaminen og tanken. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr hvis du kan bekrefte kjøp av en fornybar varmekilde.  Biokjel

  En biokjel bruker biobrensel som for eksempel pellets eller ved til oppvarming og tappevann. Tiltaket er for deg som har et vannbårent varmeanlegg, og installerer kjel for biobrensel til oppvarming av bolig og tappevann. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 25.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Biokjel kan kombineres med utfasing av oljekjel og oljetank.


  Bio-ovn med vannkappe
  En bio-ovn med vannkappe bruker biobrensel som pellets eller ved til oppvarming og tappevann. Tiltaket er for deg som har et vannbårent varmeanlegg, og installerer en ovn med varmekappe til oppvarming av bolig og tappevann. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Bio-ovn med vannkappe kan kombineres med utfasing av oljekjel og oljetank.  Varmestyringssystem
  Et varmestyringssystem tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 4.000 kr, ved å investere i et varmestyringssystem, så lenge systemet kan styre minst tre soner i boligen din. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.  Solfanger
  En solfanger utnytter solens energi til å varme opp vann, i motsetning til solceller som lager elektrisitet. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 15.000 kr. Beløpet er avhengig av areal på anlegget. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.


  Varmegjenvinning av gråvann
  Varmegjenvinning av gråvann er varmt avløpsvann, som du kan benytte varmen fra ved hjelp av en varmegjenvinner. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 2.500 kr, ved å investere i varmegjenvinning av gråvann. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.  El-produksjon
  El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel sol eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 28.750 kr for et produksjonsanlegg, avhengig av areal på anlegget. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.


  Balansert ventilasjon
  Balansert ventilasjon er et viftesystem som overfører varmen fra brukt luft til friskluft i en varmegjenvinner, og sørger for at friskluften blir oppvarmet. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 20 000 kr for ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg i en eksisterende bolig. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.


  Vannbåren varme
  Vannbåren varme er vann som varmes opp av for eksempel en varmepumpe, biokjel eller solfanger, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10 000 kr for ombygging til vannbåren varme i en eksisterende bolig. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

Husbanken - Tilskudd til     privatpersoner

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner. Les mere her:  www.husbanken.no


Borettslag

Borettslag og sameier med seks eller flere boliger kan søke om tilskudd til tilstandsvurdering. Vurderinga skal se på behov for vedlikehold, og muligheter for oppgradering. Dette særleg med tanke på universell utforming og redusert energiforbruk.

Ordninga med tilskot til tilstandsvurdering er endra frå 01.01.2016.Levert av